Carian Kursus

[ CCA0031 ] TATACARA PENGURUSAN ASET TAK ALIH (TPATA) [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Terbuka kepada kakitangan Jabatan Pertanian sahaja.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan prinsip-prinsip asas dan kaedah Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan (Aset Bangunan) yang berkesan sebagaimana ditetapkan dalam Pekeliling Am
  2. Memahami setiap aktiviti yang terlibat dalam Modul mengikut Bab di dalam TPATA.
  3. Memahami isi kandungan borang-borang yang terlibat di peringkat pelaksanaan dan pelaporan di dalam TPATA.
Modul/Topik
Hari Pertama | 17/05/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Kepada Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (PATA) dan Tadbir Urus PATA
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: 1. Pelan Polisi & Strategi Pengurusan Aset (Operasi) 2. Pelan Perancangan Aktiviti & Bajet Tahunan (Pelan Penerimaan Aset)
: Pelan Perancangan Aktiviti & Bajet Tahunan (Pelan Operasi dan Penyelenggaraan Aset)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pelan Perancangan Aktiviti & Bajet Tahunan (Pelan Penilaian Keadaan / Prestasi Aset)
: Pelan Perancangan Aktiviti & Bajet Tahunan (Pelan Pemulihan/ Ubah suai/ Naik taraf Aset)
: Pelan Perancangan Aktiviti & Bajet Tahunan (Pelupusan Aset)
: 1. Anggaran Belanjawan Mengurus Pengurusan Aset tak Alih 2. Kelulusan Peruntukan Pelan Perancangan Diselaraskan
Hari Ke-2 | 18/05/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pelaksanaan Aktiviti dan Pelaporan (Penerimaan Aset)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: 1. Pelaksanaan Aktiviti dan Pelaporan (Operasi dan Penyelenggaraan Aset) 2. Pelaksanaan Aktiviti dan Pelaporan (Penilaian Keadaan/Prestasi Aset)
: Pelaksanaan Aktiviti dan Pelaporan (Pemulihan/ Ubahsuai/ Naik Taraf Aset)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: 1. Pelaksanaan Aktiviti dan Pelaporan (Pelupusan Aset) 2. Pelaksanaan Aktiviti dan Pelaporan (Kehilangan & Hapus Kira Aset)