Carian Kursus

[ CCA0077 ] Kursus Etika Kerja Penjawat Awam [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus Anjuran PLPP Wilayah Utara, Jabatan Pertanian Malaysia

Objektif Kursus
  1. Menerapkan pembudayaan etika penjawat awam yang profesional dalam melaksanakan tugas.
  2. Mengenalpasti langkah-langkah dalam memberikan khidmat yang efektif melalui penerapan nilai berintegriti dan beretika.
  3. Mengenalpasti sikap dan amalan tidak beretika yang menjejaskan kredibiliti perkhidmatan awam.
Syarat Tambahan

Terbuka untuk kakitangan Jabatan Pertanian sahaja

Modul/Topik
Hari Pertama | 02/04/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Buku Etika Perkhidmatan Awam dan Budaya Kerja
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Etika Kerja dalam Perkhidmatan Awam
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Nilai Kehidupan
Hari Ke-2 | 03/04/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Keterampilan dan Sahsiah
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kepimpinan Beretika
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: LCaselet Integriti (Case Study)