Carian Kursus

[ KCA0044 ] Kursus Pembangunan Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) [ Siri 2/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus Pembangunan PSP adalah untuk memberi pendedahan kepada penjawat awam mengenai langkah -langkah membangunkan pelan strategik pendigitalan agensi berdasarkan metodologi PerSI yang dibangunkan oleh pihak MAMPU.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan lima fasa dalam pembangunan Pelan Strategik ICT mengikut Panduan Perancangan Strategik ICT (PerSI) dengan betul.
Modul/Topik
Hari Pertama | 15/12/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Topik 3: Fasa Strategi
: 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latihan Pembangunan diagram EA
Hari Ke-2 | 14/02/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Topik 1: Fasa Mobilisasi • Merancang Dokumen Permulaan Projek
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Topik 2: Fasa Analisis • Laporan Analisis Jurang Analisis ICT - Analisis Bisnes
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latihan Analisis Bisnes
Hari Ke-3 | 15/02/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latihan Fasa Strategi
: Topik 4 : Enterprise Architecture dalam perancangan strategik
Hari Ke-4 | 16/02/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Topik 5 : Fasa Formulasi • Pelan Tindakan dan Anggaran Kos
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latihan Fasa Formulasi
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Topik 6: Fasa Dokumentasi • Dokumen Pembangunan PSP