Carian Kursus

[ CCA0057 ] Kursus Pengurusan Tanaman Padi dan Lepas Tuai [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus Anjuran PLPP Wilayah Utara

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tentang aspek keseluruhan pengurusan penanaman padi.
  2. Memahami kaedah dan pelaksanaan pemutuan padi untuk peningkatan hasil.
Syarat Tambahan

Terbuka Kepada Kakitangan Jabatan Pertanian Sahaja

Modul/Topik
Hari Pertama | 05/03/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Senario dan Statistik Industri Padi Malaysia
: Pengurusan Air
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penyediaan Kawasan / Perataan Tanah Sawah
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penyediaan kawasan /Pensampelan
Hari Ke-2 | 06/03/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan Tanaman / Agronomi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Perosak dan Penyakit Tanaman Pad
: Penuaian Hasil dan Pengendalian Lepas Tuai
: Penuaian hasil dan pengendalian lepas tuai (Pemutuan)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Aliran Tunai Tanaman Padi
Hari Ke-3 | 07/03/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Amali : Komponen Hasil