Carian Kursus

[ KPA0003 ] Masterclass on Civil Service Collaboration [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Selaras dengan era Malaysia baharu, pimpinan kerajaan Malaysia mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap peranan penjawat awam. Bahkan, sektor perkhidmatan awam dilihat sebagai tulang belakang pelaksanaan dasar-dasar negaraSenario ini menuntut penjawat awam untuk mengamalkannew way of workingdalam memantapkan penyampaian perkhidmatan sektor awam. Justeru, Kursus Masterclass on Civil Service Collaboration yang ditawarkan akan memberikan pendedahan kepada penjawat awam mengenai persekitaran cara kerja baharu yang berfokuskan governans berbentuk kolaborasi di era The Fourth Industrial Revolution.

Objektif Kursus
  1. Mengenal pasti perbezaan konsep antara kerjasama, penyelarasan dan kolaborasi dalam sektor awam di Malaysia.
  2. Menyatakan kepentingan kolaborasi dalam sektor awam di Malaysia
  3. Menghasilkan sekurang-kurangnya satu idea yang mempunyai elemen kolaborasi antara kementerian/jabatan.
Syarat Tambahan

Kumpulan P&P

Gred 41 - 56

Modul/Topik
Hari Pertama | 28/03/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Cabaran Dalam Sinergi Kerja
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kerjasama, Koordinasi, atau Kolaborasi?
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Perkongsian Matlamat, Struktur dan Sumber Sesi
Hari Ke-2 | 29/03/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kepimpinan dan Inklusiviti
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Tahap Kepercayaan, Komunikasi dan Komitmen
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Perkongsian Ilmu (Wakil Kementerian/Jabatan)
Hari Ke-3 | 30/03/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kerja Lapangan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kerja Lapangan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kerja Lapangan
Hari Ke-4 | 31/03/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Aktiviti Kumpulan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Aktiviti Kumpulan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Aktiviti Kumpulan
Hari Ke-5 | 01/04/2022 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembentangan Kumpulan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pembentangan Kumpulan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembentangan Kumpulan