Carian Kursus

[ WZA0002 ] Pengucapan Awam [ Siri 2/2022 ]

Sinopsis Kursus

Bagi memastikan maklumat dan informasi berkenaan dengan dasar-dasar Kerajaan dapat disalurkan serta disampaikan dengan berkesan kepada orang awam, maka para penjawat awam haruslah mempunyai kebolehan dan keyakinan diri yang tinggi dalam berucap dihadapan orang awam.  Justeru itu, INTAN Kampus Sarawak telah menganjurkan Kursus Pengucapan Awam bermula pada tahun 2007. Objektif kursus ini adalah untuk menyediakan platform kepada penjawat awam untuk berlatih berucap di hadapan orang ramai, memberi panduan kepada peserta mengenai perancangan dan persembahan pengucapan awam, serta memberi panduan berkaitan cara-cara berkesan untuk mengatasi kegugupan atau perasaan gementar semasa dan sebelum berucap. 

Objektif Kursus
  1. Menyediakan platform kepada penjawat awam untuk berlatih berucap dengan penuh keyakinan di hadapan orang ramai.
  2. Untuk memberi panduan kepada peserta mengenai perancangan dan persembahan pengucapan awam.
  3. Untuk memberi panduan berkaitan cara-cara yang berkesan untuk mengatasi kegugupan atau perasaan gementar sebelum dan semasa berucap di hadapan orang ramai.
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan

Peserta sila buat bayaran RM30 pada hari pertama kursus. Sila masih patuhi kepada Standard Operating Procedure pencegahan dan pembendungan penyakit berjangkit. Terima kasih.

 

Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 13/09/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan dan Jenis-Jenis Pengucapan Awam
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Elemen-Elemen Pengucapan Awam
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal (Impromptu Speech)
Hari Ke-2 | 14/09/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Mengurus Gementar/Gugup
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Peta Perjalanan Pembentang
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Persediaan oleh peserta (Prepared Speech)
Hari Ke-3 | 15/09/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Latih Amal (Prepared Speech)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latih Amal (Prepared Speech)