Carian Kursus

[ UZA0027 ] Kursus Asas Sistem Pengurusan Anti-Rasuah (Anti-Bribery Management System) ISO 37001: 2016 [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Program Latihan  bagi Kursus Asas Sistem Pengurusan Anti Rasuah ( Anti Bribery Management System ) ISO 37001:2016 adalah satu usaha pemantapan sistem penyampaian perkhidmatan ke arah perkhidmatan awam yang bebas rasuah

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan kesedaran penjawat awam terhadap kepentingan untuk melaksanakan ABMS di peringkat Jabatan / Agensi
  2. Memberi pemahaman asas berhubung pelaksanaan ABMS berdasarkan ketetapan keperluan ISO 37001:2016
  3. Menghuraikan intipati setiap keperluan klausa yang terkandung di dalam ISO 37001:2016
Syarat Tambahan

Kursus Asas Sistem Pengurusan Anti Rasuah ( Anti Bribery Management System ) ISO 37001:2016  bagi membolehkan jabatan / agensi yang berhasrat memahami serta melaksanakan seterusnya menyusun strategi ke arah pensijilan.

Modul/Topik
Hari Pertama | 15/03/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Kepada Sistem Pengurusan Anti Rasuah ( ABMS 37001:2016 )
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kefahaman Keperluan Konteks Organisasi, Kepimpinan ,Perancangan, Sokongan Dan Operas
Hari Ke-2 | 16/03/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kefahaman Keperluan Penilaian Prestasi Ke Atas Sistem Dan Penambahbaikan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Keperluan Audit Dalaman Dan Strategi Ke Arah Pensijilan