Carian Kursus

[ TZA0009 ] Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk mewujudkan kesedaran terhadap kepentingan pengurusan perolehan kerajaan dan tanggung jawab penjawat awam untuk menjaga kepentingan kerajaan. Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran penjawat awam dalam menguruskan perolehan secara sistematik berpandukan peraturan-peraturan semasa yang ditetapkan.

 

Objektif Kursus
 1. Menerangkan kepentingan pengurusan perolehan dalam mencapai prinsip nilai faedah terbaik bagi kepentingan perkhidmatan awam; dan
 2. Mengaplikasikan pengurusan perolehan kerajaan secara sistematik berpandukan peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa.
 3. Menerangkan kepentingan pengurusan perolehan dalam mencapai prinsip nilai faedah terbaik bagi kepentingan perkhidmatan awam; dan
 4. Mengaplikasikan pengurusan perolehan kerajaan secara sistematik berpandukan peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa.
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan

Peserta perlu mematuhi syarat-syarat tambahan berikut:

 • Perlu berada di tempat masing-masing dengan akses kepada komputer berinternet, mikrofon dan webcam. Peserta tidak perlu hadir secara fizikal ke INTAN Kampus Wilayah Timur (INTIM) sama ada untuk pendaftaran, menghadiri kuliah dan sebagainya.
 • Peratus kehadiran peserta adalah 80% tanpa gagal.
 • Mendaftar masuk ke platform dalam talian yang telah ditetapkan tepat jam 8.30 pagi pada hari berkursus. Link ke platform akan diedarkan oleh urus setia kursus selewat-lewatnya sehari sebelum kursus bermula.
 • Menyelesaikan pre test pada awal sesi program dan post test pada akhir kursus. Link kepada pre dan post test akan diberikan oleh urus setia di ruangan chat window.
 • Menetapkan webcam pada mod ON semasa kursus berlangsung dan menetapkan mikrofon pada mod OFF sekiranya tidak digunakan.
 • Bagi program latihan yang dilaksanakan secara dalam talian, kamera telefon bimbit atau komputer perlu sentiasa dalam mod aktif yang menunjukkan imej hidup (live image) kehadiran peserta sepanjang program.
 • Nama sebenar dan singkatan nama kementerian, jabatan atau agensi hendaklah dinyatakan.
 • Mengemukakan soalan atau maklum balas semasa sesi pembelajaran dengan mengangkat tangan sebelum menetapkan mikrofon pada mod ON atau taip melalui ruangan chat window.
 • Mengekalkan adab tatasusila semasa berinteraksi menerusi ruangan chat window. Beri laluan kepada penceramah/ peserta lain untuk turut berkongsi maklumat.
 • Memastikan bebas daripada aktiviti lain semasa menghadiri program latihan. Sekiranya perlu menguruskan hal penting yang tidak dapat dielakkan, sila maklumkan kepada urus setia melalui ruangan chat window.
 • Membuat penilaian kursus melalui pautan www.dtims.intan.my bagi memperolehi Sijil Kehadiran Kursus pada hari terakhir program. Penilaian kursus perlu dilaksanakan sebaik sahaja disempurnakan program latihan tersebut.
 • Muat turun e-sijil, nota dan pelbagai rujukan lain boleh dibuat selepas penilaian program diselesaikan.

 

Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 19/02/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Kepada Perolehan Kerajaan
: Pendaftaran, Taklimat Kursus dan Taklimat Malaysia Madani
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Integriti Dalam Pengurusan Perolehan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Punca Kuasa, Prinsip, Dasar Perolehan Kerajaan
Hari Ke-2 | 20/02/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kaedah Perolehan Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penyediaan Spesifikasi
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kaedah Pengurusan Sebut Harga
Hari Ke-3 | 21/02/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kaedah Pengurusan Tender
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kaedah Penilaian Teknikal dan Kewangan (Bekalan & Perkhidmatan)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kaedah Perolehan Kerja dan Pentadbiran Kontrak Kerja
Hari Ke-4 | 22/02/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan dan Pentadbiran Kontrak (Bekalan & Perkhidmatan)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Isu dan Masalah Dalam Perolehan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kajian Kes
: Penutupan Kursus