Carian Kursus

[ BZA0007 ] Kursus Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini khusus untuk penjawat awam yang menerangkan mengenai Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan yang sistematik dan betul berdasarkan kepada Pekeliling Perbendaharaan Semasa yang berkuatkuasa.Semua Penjawat Awam yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan stor adalah digalakkan untuk menyertai kursus ini.  

Objektif Kursus
  1. Menerangkan aspek-aspek penting dalam pengurusan stor selaras dengan PP - Tatacara Pengurusan Stor dan peraturan-peraturan yangn berkuatkuasa.
  2. Mengenal pasti punca-punca berlakunya ketidakakuran dalam pengurusan stor.
  3. Menerangkan amalan-amalan pengurusan stor yang terbaik berdasarkan Tatacara Pengurusan SWtor yang termaktub dalam Pekeliling Perbendaharaan.
Syarat Tambahan

Peserta yang telah dipilih menghadiri kursus dalam talian:

1. Tidak perlu datang ke INTAN Kampus Sabah secara fizikal samaada untuk pendaftaran dan sebagainya dan hanya perlu berada ditempat masing-masing.

2. Hendaklah log in kepada goggle Meet pada jam 8.30 pagi pada hari berkursus.

3. Dipohon untuk menggunakan kamera semasa kursus dalam talian berlangsung dan menutup audio sekiranya tidak digunakan.

4. Boleh mengemukakan soalan semasa sesi pembelajaran atau melalui chat window Googgle Meet.

5. Mengekalkan adab tatasusila semasa pengunaan chat window Google Meet.

6. Membuat penilaian kursus melalui pautan www.dtims.intan.my dan akan memperolehi Sijil kehadiran kursus pada hari terakhir kursus.

Modul/Topik
Hari Pertama | 07/02/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Pengurusan Stor Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kategori.Objektif,Fungsi Pengurusan Kawalan dan Penerimaan Stok
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Merekod Stok dan Penyimpanan Stok
Hari Ke-2 | 08/02/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengeluaran Stok/Pemeriksaan / Keselamatan dan Kebersihan & Pindaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latih Amal Kumpulan Penentuan Stok
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal Pengeluaran Stok
Hari Ke-3 | 09/02/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pelupusan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kehilangan dan Hapus Kira
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal
Hari Ke-4 | 10/02/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Latih Amal
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latih Amal