Carian Kursus

[ BZA0046 ] Kursus Integriti dan Tadbir Urus Terbaik dalam Pengurusan Kewangan Kerajaan [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Menerang dan memberi pengetahuan mengenai integriti dan akauntabiliti dalam melaksanakan tugas-tugas kewangan kepada penjawat awam.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan kriteria pegawai yang mengamalkan akauntabiliti ketika menguruskan kewangan
  2. Membuat perbandingan pengetahuan mahupun kemahiran ketika menangani permasalahan berkaitan integriti kewangan
  3. Mengenalpasti kepimpinan yang mengamalkan good governance dan berintegriti dalam menguruskan kewangan
Modul/Topik
Hari Pertama | 06/06/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Taklimat Kursus/Penilaian Pra Kursus/Integriti Penjawat Awam Dalam Pengurusan Kewangan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Laporan Ketua Audit Negara : Audit Prestasi- Perolehan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Laporan Ketua Audit Negara : Audit indeks Akauntabiliti
Hari Ke-2 | 07/06/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Isu Lazim Dalam Perolehan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Rasuah dan salah guna kuasa oleh penjawat awam
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Tindakan Tatatertib bagi Kes Pengurusan Kewangan