Carian Kursus

[ WZA0015 ] Kursus Pengurusan Pelanggan [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini disasarkan kepada Kumpulan Pelaksana untuk menambahbaik mutu penyampaian perkhidmatan barisan hadapan.

Objektif Kursus
  1. Objektif 1) Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 tugas dan tanggungjawab sebagai penyelia atau pengurus perkhidmatan pelanggan yang cekap dan berbudi bahasa; Objektif 2) Menyebutkan 3 kepentingan perkhidmatan pelanggan daripada persepsi pelanggan atau orang awam ; Objektif 3) Mengutip dan mengamalkan amalan berbudi bahasa dan nilai yang positif semasa menghadapi cabaran dan tekanan semasa berurusan dengan pelanggan ; dan Objektif 4) Meningkatkan kemahiran dan keupayaan peserta dalam mengendalikan perkhidmatan pelanggan melalui aktiviti-aktiviti simulasi dan pembelajaran kendiri
    Objective 1) To list down at least 2 duties and responsibilities as an efficient and courteous customer service supervisor or manager; Objective 2) Mention 3 importance of customer service from the customer or public perception; Objective 3) Collect and practice positive manners and values ​​while facing challenges and pressures while dealing with customers; and Objective 4) Improve participants' skills and abilities in handling customer service through simulation and self-learning activities
Modul/Topik
Hari Pertama | 08/03/2021 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PERKHIDMATAN KAUNTER & TELEFON BERKUALITI
Hari Ke-2 | 08/03/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: KONSEP PERKHIDMATAN PELANGGAN BERKUALITI
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: HUBUNGAN INTERPERSONAL
Hari Ke-3 | 09/03/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: 'MYSTERY SHOPPING"
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: "MYSTERY SHOPPING"/TUGASAN
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PEMBENTANGAN "MYSTERY SHOPPING"
Hari Ke-4 | 10/03/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: KOMUNIKASI BERKESAN
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: IMEJ SEBAGAI PETUGAS BARISAN HADAPAN