Carian Kursus

[ UZA0052 ] Kursus Sistem Pengurusan Aset Alih Kerajaan (SPAA 3.1) SPS [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Keutamaan kepada pegawai / urus setia stor di jabatan Kerajaan. Kursus hands on menggunakan komputer di makmal. Kursus akan dikendalikan oleh pegawai dari Kementerian Kewangan Malaysia.

Objektif Kursus
  1. Memberi penjelasan mengenai sistem pengurusan stor secara efektif;
  2. Menerangkan kepentingan sistem pengurusan stor kepada transformasi perkhidmatan awam terkini; dan
  3. Meningkatkan amalan pengurusan stor yang terbaik melalui penambahbaikan sistem terkini.
Syarat Tambahan

Tempat terhad berdasarkan kapasiti maksimum di makmal komputer. Siapa cepat, dia dapat.

Modul/Topik
Hari Pertama | 08/10/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pentadbir SPS & Daftar Lokasi Penyimpanan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Terimaan dari Pembekal
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Permohonan Pengguna Akhir & Antara Stor
Hari Ke-2 | 09/10/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pemulangan Semula & Ambil Alih Stor
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pelarasan & Pelupusan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Verifikasi & Laporan