Carian Kursus

[ KEA0024 ] TOT Modul Latihan Malaysia MADANI Perkhidmatan Awam [ Siri 3/2024 ]

Sinopsis Kursus
  1. YAB Perdana Menteri telah melancarkan gagasan Malaysia MADANI pada 19 Januari 2023 yang menjadi dasar utama bagi Kerajaan.
  2. TOT ini dilaksanakan adalah untuk menyebarluaskan kefahaman berkenaan gagasan Malaysia MADANI kepada seluruh penjawat awam.
Objektif Kursus
  1. Menerangkan enam (6) nilai teras Malaysia MADANI dengan betul.
  2. Mengaplikasikan enam (6) nilai teras Malaysia MADANI dalam menyelesaikan kajian kes Bitara Malaysia MADANI yang akan diberikan semasa kursus.
Syarat Tambahan

TOT Modul Latihan Malaysia MADANI Perkhidmatan Awam ini hanya terbuka kepada pegawai (gred 29 - 56) yang telah DIKENAL PASTI oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri sahaja.

Kursus ini akan dijalankan secara BERSEMUKA di INTAN Kampus Wilayah Timur (INTIM). Pihak kampus hanya akan menyediakan sajian sepanjang tempoh kursus berlangsung manakala penginapan asrama tidak dapat disediakan kerana fasiliti asrama di INTIM masih dalam proses baik pulih.

1 - Peserta digalakkan membawa komputer riba semasa kursus ini.

2 - Peserta dikehendaki berada dalam keadaan sihat semasa melapor diri pada hari pendaftaran.

3 - Peserta dikehendaki berpakaian seperti kod etika pemakaian penjawat awam sewaktu berkursus.

4 - Peserta diwajibkan menghadiri setiap slot yang diadakan sepanjang kursus.

5 - Peserta diminta menyediakan yuran pendaftaran kursus sebanyak RM30.00. Resit penerimaan bayaran akan disediakan.

Modul/Topik
Hari Pertama | 06/03/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Konsep Malaysia MADANI
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Nilai Teras: keMampanan
: Nilai Teras: kesejAhteraan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Nilai Teras: Daya cipta
: Nilai Teras: hormAt
Hari Ke-2 | 07/03/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Nilai Teras: keyakiNan
: Nilai Teras: Ihsan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kajian Kes Bitara Malaysia MADANI