Carian Kursus

[ WZA0061 ] Kursus Saya Yang Menjalankan Amanah [ Siri 2/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini baru diperkenalkan untuk membentuk jati diri sebenar seseorang penjawat awam Malaysia yang cemerlang.

Objektif Kursus
  1. Pada akhir kursus, peserta akan dapat menjelaskan makna jati diri sebenar seseorang penjawat awam Malaysia yang cemerlang dengan tepat.
Modul/Topik
Hari Pertama | 20/07/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: "Saya yang menjalankan amanah".
: Pengenalan Tatatertib.
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Tatakelakuan.
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Larangan.
Hari Ke-2 | 21/07/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Hukuman Tatatertib.
: Rayuan Tatatertib & Kesan Tindakan Tatatertib Terhadap Perkhidmatan Seseorang Penjawat Awam.
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Integriti
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Etika Perkhidmatan Awam