Carian Kursus

[ BZA0022 ] Kursus Prosedur Kewangan (Asas) [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini diberikan kepada semua Penjawat Awam terutamanya yang melaksanakan kerja-kerja kewangan dan juga kepada Penjawat Awam yang baharu dilantik untuk menerangkan tentang peraturan-peraturan dalam pengurusan kewangan kerajaan berdasarkan Pekeliling yang sedang berkuatkuasa.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan peraturan-peraturan dalam pengurusan kewangan kerajaan berdasarkan pekeliling yang berkuatkuasa;
  2. Menerangkan proses dan prosedur kewangan selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan
Modul/Topik
Hari Pertama | 02/07/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Integriti Dalam Pengurusan Kewangan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan Kepada Pengurusan Kewangan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Bayaran Kawalan Peruntukan
Hari Ke-2 | 03/07/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pungutan dan Mengakaun Wang Awam
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Kumpulan Wang Amanah dan Deposit
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengenalan Pengurusan Aset Alih Kerajaan
Hari Ke-3 | 04/07/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Pengurusan Stor
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Elaun Dan Tuntutan Perjalanan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: LATIH AMAL