Carian Kursus

[ EAA0027 ] KURSUS PENGIRAAN ANALISA MARGIN KASAR (AMK) PENTERNAKAN ARNAB PEDAGING (TERBUKA) [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

KURSUS ANALISA MARGIN KASAR (AMK) ARNAB PEDAGING

 1. LATAR BELAKANG
 2. Kursus ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek kewangan yang terlibat dalam pengeluaran daging arnab, dengan memberi peserta kemahiran yang diperlukan untuk menganalisis keuntungan dan membuat keputusan yang berinformasi dalam industri yang sedang berkembang ini.
 3. Dalam kursus pengenalan ini, peserta akan menggali asas-asas analisis margin kasar, satu alat penting untuk menilai kebolehpercayaan ekonomi operasi ternakan arnab pedaging. Melalui gabungan pengetahuan teori dan aplikasi praktikal, peserta akan belajar bagaimana untuk membuat AMK arnab pedaging
 4. Pemahaman Mendalam: Kursus ini memberikan peluang kepada peserta untuk memahami dengan mendalam tentang aspek-aspek kewangan dalam operasi ternakan arnab pedaging, yang akan meningkatkan kefahaman mereka tentang industri ini secara menyeluruh.
 5. Kemahiran Kewangan yang Praktikal: Peserta akan mendapat kemahiran praktikal dalam mengira kos pengeluaran, menganalisis aliran pendapatan, dan menilai keuntungan. Ini tidak hanya meningkatkan kecekapan mereka dalam pengurusan kewangan, tetapi juga memberikan mereka kelebihan dalam membuat keputusan strategik yang berdasarkan data.
 6. Penambahbaikan Kecekapan Operasi: Dengan memahami konsep analisis margin kasar dan mampu mengaplikasikannya dalam operasi harian, peserta akan dapat meningkatkan kecekapan operasi mereka. Ini termasuk mengenal pasti kawasan-kawasan di mana kos boleh dikurangkan atau pendapatan dapat ditingkatkan, menjadikan operasi mereka lebih berkesan dan berdaya maju.
 7. Peningkatan Keuntungan dan Kestabilan Kewangan: Dengan kefahaman yang mendalam tentang penilaian keuntungan dan penggunaan analisis margin kasar, peserta akan dapat mengoptimumkan keuntungan mereka dalam ternakan arnab pedaging. Ini membawa kepada kestabilan kewangan yang lebih tinggi dan membolehkan peserta untuk menguruskan risiko secara lebih berkesan.
 8. Peningkatan Peluang Kerjaya: Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dari kursus ini akan meningkatkan profil profesional peserta dalam bidang ternakan arnab pedaging. Ini membuka peluang untuk kemajuan kerjaya, sama ada dalam pengurusan operasi ternakan sendiri atau peluang kerjaya lain dalam industri yang berkaitan.
Objektif Kursus
 1. Memahami Konsep Analisis Margin Kasar dalam Konteks Ternakan Arnab Pedaging.
 2. Mengenali dan Mengira Kos Pengeluaran Utama dalam Operasi Ternakan Arnab.
 3. Menganalisis Aliran Pendapatan dan Strategi Penetapan Harga dalam Pengeluaran Daging Arnab.
 4. Menilai Keuntungan Keseluruhan dan Menggunakan Metrik Keuntungan untuk Pengambilan Keputusan.
 5. Menguasai Kemahiran Menggunakan Analisis Margin Kasar untuk Mengoptimumkan Prestasi Kewangan dalam Ternakan Arnab Pedaging.
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan

SASARAN PESERTA

Kakitangan Jabatan DVS:

  1. Pegawai Aneka Haiwan di lapagan (DVS Negeri / Daerah)
  2. Pegawai Seksyen Pelaburan dan Pembangunan Usahawan

Bukan Jabatan:

 1. Wakil Persatuan/Koperasi Arnab Pedaging

Syarat Tambahan:

 1. Pendaftaran kakitangan DVS/ KPKM (federal) adalah melalui portal; Sistem Profil Latihan KPKM Sistem Profil Latihan V2 (kpkm.gov.my)
 2. Pendaftaran kakitangan DVS Negeri & PENTERNAK/ ORANG AWAM adalah melalui portal Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) JPA Malaysia https://www.dtims.intan.my/login
 3. Sijil kehadiran hanya akan diberi kepada peserta yang lengkap menyelesaikan program dan menjawab penilaian kursus pada hari terakhir program.
 4. Penginapan: tidak disediakan
 5. Makan minum: disediakan semasa program
 6. Pengangkutan: tidak disediakan
 7. Anjuran: UAH BPIT DVS Putrajaya
 8. Urusetia: DR. NURLIYANA BINTI MEOR ABDULLAH 0388702463; Jue 03-88702454; ASHIKIN 0388702469; uah@dvs.gov.my
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 25/06/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Overview Industri Arnab Pedaging
: 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengenalan kepada AMK bagi Arnab Pedaging; Praktikal: Pengiraan AMK; Perbincangan / Pembentangan Kumpulan; Asas Penternakan Arnab Pedaging;
Hari Ke-2 | 26/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Praktikal: Pengiraan AMK