Carian Kursus

[ UZA0016 ] Kursus Pembangunan Panel Penilai Horizon Baharu (KIK) [ Siri 2/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus dilakasanakan adalah untuk melatih bakal panel bagi mengadili pertandingan di konvensyen Horizon Baharu KIK.

Bakal panel perlu didedahkan asas keperluan kompetensi, profesionalisme serta intergriti dalam penilaian projek KIK.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan kaedah penilaian projek KIK berdasarkan Horizon Baharu KIK;
  2. Mengaplikasikan kaedah pemarkahan projek KIK berdasarkan kriteria dan rubrik pemarkahan; dan
  3. Melaksanakan penilaian terhadap projek KIK
Syarat Tambahan

Bakal perserta telah menghadiri kursus asas Horizon Baharu KIK

Modul/Topik
Hari Pertama | 07/06/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Overview Horizon Baharu KIK
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Keperluan Kefahaman Kriteria, Penilaian Dan Rubrik Pemarkahan Dokumentasi Projek
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latihamal Panel - Mekanisma Penilaian Contoh Projek
Hari Ke-2 | 08/06/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Analisa Wajaran Penilaian
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Keperluan Pentadbiran Penilaian Dan Etika Panel