Carian Kursus

[ KFA0024 ] Kursus Trade Negotiation Skills: Non-Traditional FTA Chapters [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini terbuka kepada penjawat awam bagi kumpulan pegawai Gred 41 sehingga 56 terutama yang terlibat dengan rundingan perdagangan. Pelaksanaan kursus ini merupakan inisiatif INTAN bagi memberi pendedahan kepada pegawai berkenaan dasar dan isu-isu melibatkan bab-bab bukan tradisi dalam Free Trade Agreement (FTA) seperti Government Procurement, Environment dan Intellectual Property untuk memelihara kepentingan dan kedaulatan negara di meja rundingan antarabangsa.

Objektif Kursus
  1. Menyenaraikan bab-bab bukan tradisional di bawah Perjanjian Free Trade Agreements (FTA) secara tepat yang melibatkan Malaysia
    Outline the main non-traditional chapters engaged by Malaysia accurately in FTA Agreements
  2. Identify the main issues faced by Malaysia on non-traditional chapters concisely under the FTA Agreements
    Mengenal pasti isu-isu utama yang dihadapi oleh Malaysia secara ringkas dalam bab-bab bukan tradisional di bawah Perjanjian FTA
Modul/Topik
Hari Pertama | 25/06/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pendaftaran dan Taklimat Kursus
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Regulatory and Good Governance
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Labour Policies
Hari Ke-2 | 26/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Sustainable Development & Environment
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Government Procurement
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: E-Commerce
Hari Ke-3 | 27/06/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Transparency and Anti-corruption
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penilaian Kursus dan Penutup