Carian Kursus

[ IIA0059 ] Kursus Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan & Penggunaan Sistem mySPS [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kategori Peserta: Pegawai Terlibat Dengan Pengurusan Stor Di Stor Utama Dan stor Unit Gred 19 Dan Ke Atas. (Jabatan Pertanian Sahaja)

Objektif Kursus
  1. 1) Menerangkan aspek-aspek penting dalam pengurusan stor selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor dan peraturan yang berkuatkuasa
  2. 2) Mengenalpasti punca-punca berlaku ketidakakuran dalam pengurusan stor
  3. 3) Menerangkan amalan-amalan pengurusan stor yang terbaik berdasarkan Tatacara Pengurusan Stor yang termaktub dalam Pekeliling Perbendaharaan
Modul/Topik
Hari Pertama | 28/05/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Pengurusan Stor Kerajaan berdasarkan Arahan Perbendaharaan A.M 61
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Tatacara Pengurusan Stor Penerimaan A.M 62, Merekod Stok A.M 6.3, Penyimpanan A.M 6.4, dan Pengeluaran A.M 6.5 berdasarkan Arahan Perbendaharaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pemeriksaan A.M 6.6 Keselamatan A.M 6.7 Kebersihan A.M 6.8 Pindaan A.M 6.8 Pelupusan A.M 6.9 dan Hapuskira A.M 6.10 berdasarkan Arahan Perbendaharaan
Hari Ke-2 | 29/05/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pemeriksaan A.M 6.6 Keselamatan A.M 6.7 Kebersihan A.M 6.8 Pindaan A.M 6.8 Pelupusan A.M 6.9 dan Hapuskira A.M 6.10 berdasarkan Arahan Perbendaharaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pemeriksaan A.M 6.6 Keselamatan A.M 6.7 Kebersihan A.M 6.8 Pindaan A.M 6.8 Pelupusan A.M 6.9 dan Hapuskira A.M 6.10 berdasarkan Arahan Perbendaharaan (Praktikal)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penggunaan Modul Pentadbir Sistem, Pentadbir Stor, Ketua Jabatan, Urus Setia Pelupusan dan Kehilangan Permohonan Stok, Penerimaan dan Pembungkusan, Bekalan dan Kawalan, Penyimpanan dalam Sistem MySPS
: Latih Amal Menggunakan Sistem MySPS dan Isu Berkaitan Pengurusan Stor (Praktikal)
Hari Ke-3 | 30/05/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Latih Amal Menggunakan Sistem MySPS dan Isu Berkaitan Pengurusan Stor (Praktikal)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latih Amal Menggunakan Sistem MySPS dan Isu Berkaitan Pengurusan Stor (Praktikal)