Carian Kursus

[ TZA0045 ] Bengkel Pemurnian Senarai Semak Indeks Akauntabiliti Berdasarkan Penemuan Audit [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Bengkel Pemurnian Senarai Semak Indeks Akauntabiliti (IA) Berdasarkan Penemuan Audit Siri 1: Negeri Terengganu Darul Iman ini dianjurkan dengan kerjasama Unit Audit Dalam dan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia PSUK Terengganu dengan objektif:

  1. Menghasilkan Senarai Semak yang inklusif dan terkini berdasarkan pekeliling-pekeliling yang sedang berkuat-kuasa sebagai rujukan dan panduan kepada unit-unit audit dalam dan jabatan-jabatan kerajaan;
  2. Meningkatkan kolaborasi dari segi pemantapan dan pemahaman agensi-agensi di negeri Terengganu dalam pematuhan kepada prosedur kewangan; dan
  3. Menyediakan senarai semak dan kajian penemuan Audit bagi pembangunan modul-modul kursus kewangan berasaskan Senarai Semak Indeks Akauntabiliti dan Penemuan Audit pada tahun 2022.

 

Objektif Kursus
  1. 1. Menghasilkan Senarai Semak yang inklusif dan terkini berdasarkan pekeliling-pekeliling yang sedang berkuat-kuasa sebagai rujukan dan panduan kepada unit-unit audit dalam dan jabatan-jabatan kerajaan; 2. Meningkatkan kolaborasi dari segi pemantapan dan pemahaman agensi-agensi di negeri Terengganu dalam pematuhan kepada prosedur kewangan; dan 3. Menyediakan senarai semak dan kajian penemuan Audit bagi pembangunan modul-modul kursus kewangan berasaskan Senarai Semak Indeks Akauntabiliti dan Penemuan Audit pada tahun 2022.
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan

Peserta mestilah terdiri daripada juruaudit dan pegawai yang terlibat secara langsung dengan pengurusan perbelanjaan, pembayaran dan kewangan dari jabatan-jabatan di bawah PSUK Terengganu

 

Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 24/01/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PEMBENTANGAN ANALISIS PENEMUAN AUDIT
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PEMBENTANGAN PENEMUAN AUDIT VS PEKELILING/SENARAI SEMAK