Carian Kursus

[ DDA0065 ] Kursus Perancangan, Pengurusan dan Penilaian Projek [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Pusat Latihan dan Pembangunan Pengembangan (PLPP) Wilayah Timur, Besut, Terengganu akan menganjurkan Kursus Perancangan, Pengurusan dan Penilaian Projek pada 5 Jun 2024 secara DALAM TALIAN. Kursus ini merupakan kategori teknikal pertanian. Kursus ini terbuka kepada kakitangan Jabatan Pertanian sahaja. Modul kursus ini telah disediakan oleh Bahagian Perancangan Strategik, Jabatan Pertanian.

Objektif Kursus
  1. Memahami projek pembangunan dan tatacara permohonan projek.
  2. Mengetahui penggunaan sistem myProjek.
  3. Mengetahui kaedah pemantauan dan penilaian projek.
Syarat Tambahan

TERBUKA KEPADA KAKITANGAN JABATAN PERTANIAN SAHAJA

Modul/Topik
Hari Pertama | 05/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Projek pembangunan dan tatacara permohonan di bawah RMK.
: Garis panduan pelaksanaan projek pembangunan.
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Insentif projek pembangunan di bawah Jabatan Pertanian.
: Pengenalan kepada MyProjek.
: Pemantauan projek pembangunan.
: Penilaian outcome projek pembangunan.