Carian Kursus

[ KXA0006 ] Bengkel Learning Needs Analysis [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Program latihan ini diwujudkan bagi melatih pegawai yang berkhidmat di Bahagian Sumber Manusia untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan proses menganalisis pembelajaran LNA mengikut tatacara yang betul dan merancang program pembangunan sumber manusia organisasi masing-masing dengan efektif. Pengetahuan mengenai LNA adalah penting bagi memastikan program Latihan dan pembangunan yang bersesuaian dirancang dan dikendalikan bagi pembangunan kompetensi penjawat awam di setiap organisasi. 

Objektif Kursus
  1. Menerangkan proses dan kepentingan Analisis Keperluan Pembelajaran di Sektor Awam;
  2. Mengenal pasti teknik pengumpulan data bagi pelaksanaan Analisis Keperluan Pembelajaran Sektor Awam; dan
  3. Mengenal pasti format yang betul dalam menyediakan kertas cadangan dan Laporan Analisis Keperluan Pembelajaran.
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 14/03/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Analisis Keperluan Pembelajaran
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Tahap dan Teknik Mengumpul Data
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Analisis Strategik
Hari Ke-2 | 15/03/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Analisis Kerja
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Analisis Kompetensi
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Analisis Pengetahuan dan Kemahiran
Hari Ke-3 | 16/03/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kertas Cadangan dan Laporan ALNA