Carian Kursus

[ UZA0035 ] Kursus Asas Perakaunan Akruan [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Pendedahan kepada Asas Perakaunan Akruan. Keutamaan kepada para pegawai yang terlibat di dalam pengurusan kewangan, walau bagaimanapun kursus ini terbuka juga kepada para pegawai di pelbagai skim perkhidmatan bagi tujuan pendedahan asas.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan secara umum piawaian-piawaian perakaunan termasuk Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPSAS);
  2. Menyenarai dan merekod urusniaga-urusniaga dengan tepat mengikut klasifikasi akaun yang betul; dan
  3. Mentafsir dan menganalisa maklumat perakaunan dari Penyata Kewangan untuk tujuan pelaporan, perancangan dan kawalan pengurusan kewangan.
Syarat Tambahan

Tempat yang ditawarkan adalah terhad, (keutamaan kepada pemohonan awal).

Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 28/05/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Kepada Perakaunan Akruan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Klasifikasi Akaun & Persamaan Perakaunan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Dokumen Kewangan, Catatan Bergu & Latih Amal
Hari Ke-2 | 29/05/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Jurnal & Lejar
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Imbangan Duga & Pelarasan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pelarasan & Penyata Kewangan 01
Hari Ke-3 | 30/05/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pelarasan & Penyata Kewangan 02
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latih Amal & Rumusan