Carian Kursus

[ WZA0039 ] Asas Perakaunan Akruan [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan menyeluruh mengenai asas, konsep dan proses perakaunan dan aplikasi perakaunan akruan dalam pengurusan kewangan perkhidmatan awam yang bermula pada tahun 2020.

Pengetahuan asas sedemikian amat kritikal dalam usaha meningkatkan produktiviti kerja pengurusan perakaunan terutama dari terbitnya dokumen kewangan untuk sesuatu urusniaga hingga ke pelaporan akhir dalam bentuk penyata kewangan.

Penyata kewangan ini digunakan oleh pelbagai pihak dari luar dan dalam organisasi untuk membuat penilaian prestasi dan keputusan secara lebih berkesan.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan keperluan piawaian-piawaian perakaunan berdasarkan Malaysian Public Sector Accounting Standards.
  2. Menyenarai dan merekod urusniaga-urusniaga dengan tepat mengikut klasifikasi akaun yang betul.
  3. Menyenarai dan merekod urusniaga-urusniaga dengan tepat mengikut klasifikasi akaun yang betul.
Brosur/Dokumen
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 09/05/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Perakaunan Akruan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan kepada Perakaunan Akruan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan
Hari Ke-2 | 10/05/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Dokumen Kewangan, Catatan Bergu dan Latihan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Jurnal, Lejar dan Latihan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Imbangan Duga dan Latihan
Hari Ke-3 | 11/05/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pelarasan dan Latihan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penyata Kewangan dan Latihan