Carian Kursus

[ KBA0007 ] Language Awareness for Communication Success: Basic Grammar [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kumpulan sasar kursus ini ialah pelaksana. Kursus ini direka bentuk untuk memberi keyakinan diri kepada para peserta daripada kumpulan sokongan untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Mereka dapat memahami dan menguasai bahasa Inggeris peringkat asas sebagai alat komunikasi sama ada secara lisan atau bertulis, memandangkan persekitaran tempat kerja pada masa ini memerlukan daya komunikasi yang tinggi.

Objektif Kursus
  1. Improve your use of grammar for both written and spoken English.
  2. Practice the relevant grammatical structures in tasks based exercises.
  3. Improve the accuracy and clarity of your writing and speaking.
Modul/Topik
Hari Pertama | 14/02/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Course Overview & Ice Breaking
: Parts of Speech 1
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Parts of Speech 2
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Basic Sentence Patterns 1
Hari Ke-2 | 15/02/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Basic Sentence Patterns 2
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Wh Questions and Tag Questions
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Punctuation & Spelling