Carian Kursus

[ KFA0032 ] Kursus Negara Keusahawanan [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus Negara Keusahawanan

Objektif Kursus
  1. Menerangkan objektif dan strategi pembangunan ekosistem negara keusahawanan melalui inisiatif pembudayaan keusahawanan, bantuan pembiayaan, rangsangan pembangunan bersepadu dan holistik, pemacuan pertumbuhan ekonomi berdasarkan inovasi, pemantapan keupayaan perusahaan PMKS dan penerokaan akses pasaran perusahaan berpertumbuhan tinggi berdasarkan Dasar Keusahawanan Nasional.
  2. Mengenalpasti isu dan cabaran yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha PMKS bagi menambah baik aspek dan pelaksanaan strategi pembangunan keusahawanan negara sejajar dengan Rancangan Malaysia Kedua Belas 2021-2025
  3. Menerangkan objektif dan strategi pembangunan ekosistem negara keusahawanan melalui inisiatif pembudayaan keusahawanan, bantuan pembiayaan, rangsangan pembangunan bersepadu dan holistik, pemacuan pertumbuhan ekonomi berdasarkan inovasi, pemantapan keupayaan perusahaan PMKS dan penerokaan akses pasaran perusahaan berpertumbuhan tinggi berdasarkan Dasar Keusahawanan Nasional.
  4. Mengenalpasti isu dan cabaran yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha PMKS bagi menambah baik aspek dan pelaksanaan strategi pembangunan keusahawanan negara sejajar dengan Rancangan Malaysia Kedua Belas 2021-2025
Syarat Tambahan

Kursus Negara Keusahawanan

Modul/Topik
Hari Pertama | 29/03/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Kepada Negara Keusahawanan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Dasar Keusahawanan Nasional 2030
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Bantuan Pembiayaan PMKS
: Latihan Usahawan PMKS
Hari Ke-2 | 30/03/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Peranan Digitalisasi dalam Bidang Keusahawanan PMKS
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pemantapan Keupayaan dan Prestasi PMKS
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Akses Pasaran Antarabangsa PMKS
Hari Ke-3 | 31/03/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Sesi Perkongsian 1: Pembangunan PMKS di Peringkat Antarabangsa
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Sesi Perkongsian 2 : Industri PMKS Terpilih
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sesi Perkongsian 3: Pengusaha PMKS