Carian Kursus

[ EEA0052 ] TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP (TUMBUHAN) [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ni menerangkan prinsip, kaedah dan tatacara pengurusan aset hidup yang lebih sistematik, cekap dan teratur. 

Objektif Kursus
  1. Menerangkan prinsip dan kaedah pengurusan aset hidup tumbuhan yang berkesan sebagaimana ditetapkan di dalam Pekeliling Perbendaharaan
  2. Mengaplikasi Tatacara Pengurusan Aset Hidup Tumbuhan (TPT) dengan lebih sistematik, cekap dan teratur
  3. Memberi kesedaran tentang kepentingan pengurusan aset hidup tumbuhan dalam meningkatkan integriti dan tanngungjawab pejawat awam
Syarat Tambahan

Kursus ini terbuka kepada pegawai aset hidup tumbuhan di Jabatan Pertanian Malaysia.

Makan dan penginapan sepanjang kursus disediakan. 

Modul/Topik
Hari Pertama | 15/08/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Pengurusan Aset Alih Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penerimaan dan Pendaftaran Aset Alih Kerajaan
Hari Ke-2 | 16/08/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Aset Allih Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penyelenggaraan Aset Alih Kerajaan
Hari Ke-3 | 17/08/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pindahan Aset Alih Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pelupusan Aset Alih Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kehilangan dan Hapus Kira Aset Alih Kerajaan