Carian Kursus

[ KNA0003 ] Kursus Horizon Baharu KIK [ Siri 2/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini dianjurkan bertujuan untuk menerangkan kepada peserta mengenai pelaksanaan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi dalam sektor awam melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif.berdasarkan Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2016.   Selain itu, peserta kursus boleh mengaplikasikan proses dan penggunaan kaedah dan teknik dalam menghasilkan projek KIK.  Dalam masa yang sama, peserta mendapat kemahiran dan pendedahan dalam penyediaan dokumentasi projek di jabatan masing-masing.  Kursus ini dilaksanakan dalam tempoh tiga hari dan ditawarkan kepada penjawat awam Gred 19 hingga 56.

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman tentang pelaksanaan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi Dalam Sektor Awam melalui Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif;
  2. Mengapikasikan penggunaan radas terkini bagi menghasilkan projek KIK
  3. Memperoleh kemahiran dalam penyediaan dokumentasi projek
Syarat Tambahan

Kursus ini terbuka bagi semua penjawat awam dari pelbagai jabatan dan agensi yang berminat untuk memahami keperluan asas perlaksanaan Horizon Baharu KIK. Namun keutamaan diberikan kepada peserta yang telah dilantik oleh jabatan atau agensi samada sebagai penyelaras, fasilitator, ketua atau ahli kumpulan Horizon Baharu KIK. Keutamaan juga diberikan kepada peserta yang belum pernah menghadiri kursus ini.

Nota:

1.  Pelaksanaan kursus ini adalah secara dalam talian.  Peserta-peserta perlu menyediakan keperluan bagi mengikuti kursus dalam talian seperti komputer dengan kelengkapan kamera dan mikrofon.

2.  Kursus ini tidak berbayar (percuma).

Peserta yang telah dipilih untuk menghadiri kursus dalam talian ;

1.      Tidak perlu datang ke INTAN Jalan Elmu Kuala Lumpur secara bersemuka samaada untuk pendaftaran kelas atau asrama. Hanya perlu berada di tempat masing-masing (pejabat/di rumah).

2.      Menyertai kursus dalam talian menggunakan aplikasi Zoom pada jam 8.30 pagi pada hari berkursus.

3.      Perlu memiliki kemudahan Komputer dengan kelengkapan webcam dan audio untuk mengikuti kursus ini.

4.     Kursus akan dijalankan secara atas talian 100% melalui sesi ceramah dan aktiviti kumpulan (latih amal).

5.     Peserta digalakkan berinteraksi seperti kelas bersemuka dengan mengemukakan soalan semasa sesi pembelajaran atau melalui audio atau chat window..

6.      Mengekalkan adab tatasusila semasa penggunaan chat window Zoom.

7.      Membuat penilaian kursus  melalui pautan www.dtims.intan.my dan akan memperolehi Sijil Kehadiran Kursus pada hari terakhir kursus sekiranya memenuhi syarat kehadiran sekurang-kurangnya 80%.

Nota: Kursus ini tidak dikenakan bayaran (percuma).

Modul/Topik
Hari Pertama | 30/03/2021 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Teknik dan Kaedah Blue Ocean Strategy
Hari Ke-2 | 31/03/2021 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penyediaan Dokumentasi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penyediaan Dokumentasi - sambungan
Hari Ke-3 | 29/03/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Horizon Baru KIK
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penghasilan dan Pengenalpastian Projek
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Mekanisme Penilaian dan Kriteria Pemarkahan
Hari Ke-4 | 30/03/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Teknik dan Kaedah Blue Ocean Strategy
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Teknik dan Kaedah Design Thinking
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Teknik dan Kaedah Design Thinking
Hari Ke-5 | 31/03/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pembentangan Latihan Amali Penyediaan Dokumen KIK & Penilaian Kursus