Carian Kursus

[ KFA0001 ] Kursus Analisis Penyata Kewangan [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan asas kepada peserta berkenaan pengiraan nisbah kewangan (financial ratios) dan kaedah aplikasi financial ratios ke atas Penyata Kewangan Syarikat, Badan Berkanun dan Kerajaan.

Objektif Kursus
  1. Mengenalpasti jenis dan tujuan pelaporan setiap Penyata Kewangan yang diwajibkan oleh Piawaian Perakaunan yang berkuatkuasa
  2. Mengira nisbah kewangan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam Penyata Kewangan
  3. Mengaplikasikan penggunaan nisbah kewangan ke atas Penyata Kewangan Syarikat, Badan Berkanun dan Kerajaan
Modul/Topik
Hari Pertama | 14/02/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Tadbir urus Kewangan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan kepada Penyata Kewangan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Nisbah Kewangan (Financial Ratios)
Hari Ke-2 | 15/02/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Nisbah Kewangan (Financial Ratios)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latih Amal Nisbah Kewangan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Analisis Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan
Hari Ke-3 | 16/02/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Analisis Penyata Kewangan Badan Berkanun
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Analisis Penyata Kewangan Syarikat Berkaitan Kerajaan