Carian Kursus

[ KFA0007 ] Kursus Perakaunan Akruan (Asas) [ Siri 2/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan secara asas kepada penjawat awam mengenai proses perakaunan yang dilaksanakan berdasarkan konsep akruan.

Objektif Kursus
  1. Membezakan secara umum asas perakaunan dalam pengurusan kewangan entiti
  2. Mengenal pasti dan mengklasifikasi transaksi kewangan bagi tujuan pelaporan
  3. Mengenal pasti maklumat perakaunan yang berguna dalam proses pembuatan keputusan
Modul/Topik
Hari Pertama | 25/06/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Perakaunan dalam Pengurusan Kewangan Entiti
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Perakaunan dalam Pengurusan Kewangan Entiti
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengenalpastian dan Pengukuran Transaksi Kewangan
Hari Ke-2 | 26/06/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengelasan Transaksi Kewangan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Perekodan Transaksi Kewangan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Perekodan Transaksi Kewangan
Hari Ke-3 | 27/06/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembentangan dan Pelaporan Maklumat Kewangan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penggunaan Maklumat Perakaunan Dalam Pembuatan Keputusan