Carian Kursus

[ KCA0108 ] Kursus Power BI Essentials [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Keterangan Kursus: Kursus ini merupakan kursus asas kepada penggunaan aplikasi Microsoft Power BI. Kursus ini dijalankan secara bersemuka sepenuhnya selama 2 hari. Peserta akan diberi pendedahan kepada proses analitis data dan menghasilkan paparan dashboard.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan konsep Power BI di dalam aplikasi Power BI Desktop dan Microsoft Excel
  2. Menganalisis dan mentransformasikan data menggunakan Power Query dan Power Pivot di dalam aplikasi Microsoft Excel
  3. Menerangkan langkah-langkah penggunaan Power BI Desktop untuk membina model data dengan betul
Syarat Tambahan

Pra-syarat: Peserta yang memohon untuk mengikuti kursus ini mestilah mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran asas kepada penggunaan aplikasi Microsoft Excel.

Modul/Topik
Hari Pertama | 10/09/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 1 : Introduction to Power BI
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 2: Create Basic Power BI Report and Get & Transform Data
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Module 3: Working with Data Model
Hari Ke-2 | 11/09/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 4 : DAX Calculations
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 5: Working with more Report Features
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Module 6: Creating Interactive Visualizations