Carian Kursus

[ KPE1002 ] Modul DPA: Pengurusan Projek Awam Bersepadu [ Siri 4/2022 ]

Sinopsis Kursus
  • Kursus ini terbuka kepada semua peserta Program Diploma Pascasiswazah Pengurusan Awam INTAN.
  • Kursus ini akan dijalankan selama dua minggu.
Objektif Kursus
  1. Menerangkan proses yang terlibat dalam Pengurusan Projek;
  2. Mengenal pasti pengetahuan, kemahiran, alat dan teknik yang berkaitan dalam pengurusan projek sektor awam;
  3. Menggunakan panduan, peraturan, undang-undang dan peraturan semasa untuk mengurus projek; dan
  4. Mampu menyampaikan laporan dan pembentangan projek berkualiti tinggi.
Syarat Tambahan
  • Peserta dengan suhu badan > 37.5°C atau mempunyai gejala batuk, selsema, sakit tekak atau susah bernafas tidak dibenarkan masuk dan perlu dirujuk untuk mendapat rawatan.
  • Peserta diwajibkan menggunakan aplikasi MySejahtera.
  • Peserta digalakkan menggunakan pelitup muka sekerap yang mungkin sepanjang kursus berlangsung.
Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 30/10/2022 | Ahad
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Project Management Essentials
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kerangka Pembangunan Bersepadu di Malaysia
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengenalan kepada Logical Framework Approach (LFA) - Analisa Stakeholder dan Masalah
Hari Ke-2 | 31/10/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Logical Framework Approach (LFA) - Analisa Objektif dan Strategi
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan kepada Logical Framework Matrix (LFM)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Simulasi Logical Framework Matrix (LFM)
Hari Ke-3 | 01/11/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pemilihan Kontraktor Menggunakan Multi Criteria Decision Making (MCDM)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Aplikasi Creativity Index (CI) dan Pengurusan Nilai (VM) dalam Perancangan Projek Awam
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengenalan kepada Kajian Kemungkinan (Feasibility Study)
Hari Ke-4 | 02/11/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembiayaan Projek Awam Melalui PPP
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan kepada Pengurusan Tanah
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengenalan kepada Pengurusan Tanah
Hari Ke-5 | 03/11/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Projek Brif dan Skop
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kebenaran Merancang
Hari Ke-6 | 06/11/2022 | Ahad
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan Dokumen Tender dan Pentadbiran Kontrak
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan kepada Pengurusan Risiko
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Simulasi Pengurusan Risiko
Hari Ke-7 | 07/11/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penjadualan dan Pemantauan Projek Menggunakan Microsoft Project
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penjadualan dan Pemantauan Projek Menggunakan Microsoft Project
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penjadualan dan Pemantauan Projek Menggunakan Microsoft Project
Hari Ke-8 | 08/11/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penilaian Projek Berasaskan Outcome
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Tadbir Urus dalam Pengurusan Projek