Carian Kursus

[ IEA0005 ] FUNDAMENTALS OF MEDIA NETWORK INFRASTRUCTURE COURSE [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini memberi kefahaman tentang pengurusan rangkaian media dan pemantauan  keselamatan ICT  perkhidmatan Local Area Network (LAN) serta wifi yang efisien.

Objektif Kursus
  1. Memperkasa kemahiran konfigurasi sistem rangkaian LAN dan wifi mengikut keperluan Jabatan.
  2. Berkebolehan memantau keselamatan operasi rangkaian Jabatan.
  3. Kemahiran mengenalpasti keperluan asas penyenggaraan dan pembaikan infrastruktur serta kemudahan ICT Jabatan.
Syarat Tambahan

Penyertaan terbuka kepada peserta dari skim perkhidmatan:

  • Kejuruteraan Penyiaran
  • Teknologi Maklumat 
Modul/Topik
Hari Pertama | 06/05/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 1: Networking Fundamental
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 2: Data Link
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Hands On – Training
Hari Ke-2 | 07/05/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 3 - Routing and DHCP
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 4: High Availability and Management
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Hands - On Training
Hari Ke-3 | 08/05/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 5: Network Monitoring
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 6: Internet Access Gateway
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Hands - On Training (UXI)