Carian Kursus

[ WZA0047 ] Kursus Etika Kerja Perkhidmatan Awam: Peranan Penyelia [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan mengetahui peranan sebagai penyelia dan peraturan berkaitan.

Objektif Kursus
  1. Mengenalpasti kepentingan pembudayaan etika kerja profesional dalam perkhidmatan awam.
  2. Menyenaraikan peranan penyelia dalam meningkatkan etika kerja perkhidmatan awam.
  3. Mengaplikasi solusi permasalahan etika kerja perkhidmatan awam.
Modul/Topik
Hari Pertama | 23/05/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Etika Kerja
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Peranan Penyelia
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Inovasi dan Kreativiti
Hari Ke-2 | 24/05/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembentukan Minda Beretika
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: What's Next?