Carian Kursus

[ IIA0077 ] Kursus Teknologi Biji Benih Tulen & Berkualiti [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kategori Peserta : Pegawai Pertanian & Penolong Pegawai Pertanian (JabatanPertanian Malaysia) sahaja.

Lokasi: Bilik Mawar (Aras 2), ILPP Serdang Selangor.

Objektif Kursus
  1. Mengenali dan memahami teknologi biji benih di Malaysia
  2. Mengenali dan memahami ciri-ciri unik sesuatu varieti
  3. Memahami kaedah dan prosedur pengesahan biji benih di lapangan dan di makmal
  4. Memahami kaedah pengedalian dan penyimpanan biji benih
Modul/Topik
Hari Pertama | 24/09/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan teknologi biji benih
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pencirian Biji Benih Tulen & Berkualiti
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pencirian Biji Benih Tulen & Berkualiti (Lada Solok)
: Pencirian Biji Benih Tulen & Berkualiti (Bawang)
Hari Ke-2 | 25/09/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pencirian Biji Benih Tulen & Berkualiti Padi (NMR 152/IS21)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: : Pencirian Biji Benih Tulen & Berkualiti Padi (MR297, MR220)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pencirian Biji Benih Tulen & Berkualiti Padi (Sempadan 303, Sebernas 307)
Hari Ke-3 | 26/09/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penentusahan Biji Benih Tulen & Berkualiti (Anak Benih Tanaman & Biji Benih Tanaman)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kaedah Persampelan bagi Ujian Kualiti Biji Benih