Carian Kursus

[ UZA0006 ] Kursus Tatacara Pengurusan Stor dalam Pengurusan Kewangan Negara [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan secara hands on bab demi bab bermula Bab Penerimaan Stok sehingga Bab Kehilangan & Hapuskira Stok. 

Objektif Kursus
  1. Menerangkan aspek-aspek penting dalam Pengurusan Stor kerajaan selaras dengan PP – Tatacara Pengurusan Stor dan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa;
  2. Merancang Pengurusan Stor dan mengenal pasti punca-punca berlakunya ketidakakuran dalam Pengurusan Stor; dan
  3. Menerangkan amalan-amalan Pengurusan Stor yang terbaik melalui perkongsian ilmu dan pengalaman.
Syarat Tambahan

Keutamaan kepada Pegawai Aset & Pegawai / Penjaga Stor Jabatan.

Modul/Topik
Hari Pertama | 16/05/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: TAKLIMAT KURSUS & SUAI KENAL PENGENALAN TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN (TPS)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: TERIMAAN DAN REKOD STOK
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PENYIMPANAN DAN PENGELUARAN STOK
Hari Ke-2 | 17/05/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: VERIFIKASI STOR
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN STOR
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PINDAHAN DAN PELUPUSAN STOK
Hari Ke-3 | 18/05/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA STOK
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: LATIH AMAL DAN RUMUSAN