Carian Kursus

[ KFA0001 ] Kursus Analisis Penyata Kewangan [ Siri 2/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan asas kepada peserta berkenaan pengiraan nisbah kewangan (financial ratios) dan kaedah aplikasi financial ratios ke atas Penyata Kewangan Syarikat, Badan Berkanun dan Kerajaan.

Objektif Kursus
  1. Mengenal pasti jenis dan tujuan pelaporan setiap komponen Penyata Kewangan yang diwajibkan oleh Piawaian Perakaunan
  2. Menganalisis secara kuantitatif dan kualitatif maklumat yang terdapat dalam Penyata Kewangan.
Modul/Topik
Hari Pertama | 23/07/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Penyata Kewangan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan kepada Penyata Kewangan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Komponen Penyata Kewangan
Hari Ke-2 | 24/07/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Analisis secara kuantitatif
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Analisis secara kualitatif
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Analisis secara kuantitatif dan kualitatif
Hari Ke-3 | 25/07/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kajian Kes: Analisis Penyata Kewangan Korporat
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kajian Kes: Analisis Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan
: Kajian Kes: Analisis Penyata Kewangan Kementerian