Carian Kursus

[ KNA0018 ] Kursus Human Resource Champions: Pengurusan Gaji, Elaun dan Kemudahan [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman berhubung segala aspek perkhidmatan pegawai, bermula dari pelantikan sehingga penamatan perkhidmatan, serta memantapkan kompetensi sebagai Pengurus Sumber Manusia di kementerian/ jabatan/ agensi

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan kefahaman berhubung segala aspek perkhidmatan pegawai, bermula dari pelantikan sehingga penamatan perkhidmatan, serta memantapkan kompetensi sebagai Pengurus Sumber Manusia di kementerian/ jabatan/ agensi
  2. Menambah pengetahuan di samping turut berkongsi mengenai perkembangan semasa dan isu-isu terkini dalam PSM sektor awam
  3. Meningkatkan kemahiran aplikasi praktikal melalui sesi kajian kes dan perbincangan kumpulan
  4. Mewujudkan jaringan kerjasama (networking) di antara Pengurus-pengurus Sumber Manusia di kementerian/ jabatan/ agensi
Syarat Tambahan

Keutamaan diberikan kepada penjawat awam yang terlibat dalam pengurusan sumber manusia di Kementerian/jabatan/agensi

Modul/Topik
Hari Pertama | 13/06/2023 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengurusan Gaji
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kajian Kes dan Perbincangan Kumpulan (Pengurusan Gaji)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Elaun
Hari Ke-2 | 14/06/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kemudahan Cuti (Perintah Am Bab C)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kemudahan Cuti (Perintah Am Bab C)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kajian Kes dan Perbincangan Kumpulan (Kemudahan Cuti)
Hari Ke-3 | 15/06/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kemudahan Perubatan (Perintah Am Bab F)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Waktu Bekerja dan Lebih Masa
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Penilaian Kursus