Carian Kursus

[ EEA0072 ] PEGAWAI AUDIT myGAP SKOP TANAMAN BUKAN MAKANAN (myGAP.TBM) [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus PEGAWAI AUDIT myGAP SKOP TANAMAN BUKAN MAKANAN (myGAP.TBM) dalah kursus anjuran PLPPWS dan Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman,Jabatan Pertanian yang memfokuskan kepada  Pegawai ,Penolong Pegawai , Pegawai yang berkhidmat di Bahagian Teknikal serta pegawai skim Jawatan Q di Jabatan Pertanian serta Jabatan Pertanian Sabah dan Sarawak bagi menyertai kursus ini. Kursus ini dijalankan secara fizikal di PLPP Wilayah Selatan dan diadakan selama tiga hari. Antara pengisian kursus ini adalah Pemeriksaan Tapak , Rekod Ladang Prosedur Pengambilan Sampel dan banyak lagi topik yang menarik. Penginapan dan makan minum disediakan kepada para peserta yang berjaya menerima tawaran kursus.

Objektif Kursus
  1. Memahami dan mempraktikkan elemen-elemen dalam pensijilan myGAP.TBM
  2. Mengetahui dan memahami prosedur pensijilan myGAP.TBM
  3. Meningkatkan kompetensi Pegawai Audit myGAP.TBM
Syarat Tambahan
  1. Pegawai Pertanian telah berkhimat sekurang-kurangnya 2 tahun
  2. Penolong Pegawai Pertanian telah berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun.
  3. Pegawai yang berkhidmat di Bahagian Teknikal Jabatan Pertanian Malaysia.
  4. Skim jawatan adalah G kecuali bagi Jabatan Pertanian Sarawak dan Pertanian Sabah yang melibatkan skim jawatan Q.
  5. Mohon peserta membawa laptp bagi keperluan tugasan dan pembentangan kumpulan.
Modul/Topik
Hari Pertama | 02/07/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGENALAN KEPADA PENSIJILAN myGAP TANAMAN BUKAN MAKANAN (myGAP.TBM)
: PEMERIKSAAN TAPAK
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PENGENDALIAN RACUN MAKHLUK PEROSAK SECARA BERHEMAH 1
: PELAN TINDAKAN DAN KAEDAH PENGAUDITAN 1
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PELAN TINDAKAN DAN KAEDAH PENGAUDITAN 2
Hari Ke-2 | 03/07/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: HANDS ON PENGAUDITAN DI LADANG
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PERBINCANGAN LAPORAN AUDIT,LAPORAN KETIDAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: PEMBENTANGAN KUMPULAN
Hari Ke-3 | 04/07/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: REKOD LADANG
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: KELULUSAN,PEMBATALAN DAN PEMBAHARUAN SIJIL
: KELULUSAN, PEMBATALAN DAN PEMBAHARUAN SIJIL