Carian Kursus

[ WZA0038 ] Kursus MyPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan bagi membolehkan peserta kursus dapat mengaplikasikan kemahiran dalam penyediaan myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam dengan lebih terancang berdasarkan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 4 Tahun 2018  dan membina keupayaan sebagai pakar runding bagi melancarkan pelaksanaan  myPortfolio di agensi Kerajaan serta bertepatan kepada penjawat awam yang ingin mendalami prinsip pengurusan sumber manusia sektor awam, termasuk sebagai persediaan menjawat kedudukan sebagai pentadbir/ketua jabatan atau untuk meningkatkan pengetahuan selari dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan dan melaksanakan tatacara penyediaan myPortfolio dengan teratur
  2. Menyediakan satu myPortfolio untuk satu jawatan yang berasaskan sekurang-kurangnya satu proses kerja bagi tujuan pembentangan dan perbincangan kumpulan berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan semasa.
Syarat Tambahan

Peserta digalakkan untuk menyediakan dokumen yang berkaitan dengan penyediaan Myportfolio semasa kursus ini dijalankan seperti berikut (jika ada):

1) Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja,

2) Carta Organisasi Terkini,

3) Undang-Undang / Peraturan / Punca Kuasa yang berkaitan dengan fungsi jabatan, dan

4) Lain-lain dokumen berkaitan tugas / unit yang diperlukan untuk penyediaan myPortfolio.

Modul/Topik
Hari Pertama | 20/08/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGENALAN MYPORTFOLIO
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: TATACARA PENYEDIAAN MYPORTFOLIO 1
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: TATACARA PENYEDIAAN MYPORTFOLIO 2
Hari Ke-2 | 21/08/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGENALAN JOB DESCRIPTION
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: TATACARA PENYEDIAAN JOB DESCRIPTION
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: AMALI PENYEDIAAN JOB DESCRIPTION