Carian Kursus

[ KNA0013 ] Kursus Pengurusan Harta Intelek Dan Pengkomesilan [ Siri 2/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus Pengenalan Pengurusan Harta Intelek dan Pengkomersialan terbuka kepada penjawat awam yang ingin mendapatkan pengetahuan berkaitan aspek perlindungan harta intelek dan proses pengkomersialan bagi produk fizikal mahpun perkhidmatan.  Pengisian kursus ini sangat bersesuaian dengan projek  Kumpulan Inovatif dan Kreatif mahupun mereka yang terlibat dengan pertandingan inovasi.  Peserta-peserta akan didedahkan dengan aspek teori dan amali berkaitan perlindungan harta intelek serta perkongsian dari pengamal / inventor tentang proses pengkomersialan yang telah di laksanakan.

Objektif Kursus
  1. 1. Memberi pendedahan kepada peserta kursus mengenai pengkomersialan dan perlindungan harta intelek hasil projek inovasi dan KIK selaras dengan Horizon Baharu KIK
  2. 2. Memberi kesedaran dan peluang untuk mengaplikasi konsep pengkomersialan dan perlindungan harta intelek dalam inisatif KIK
Syarat Tambahan

Peserta yang telah dipilih untuk menghadiri kursus dalam talian ;

1.      Tidak perlu datang ke INTAN Jalan Elmu Kuala Lumpur secara bersemuka samada untuk pendaftaran kelas atau asrama. Hanya perlu berada di tempat masing-masing (pejabat/di rumah).

2.      Menyertai kursus dalam talian menggunakan aplikasi Zoom pada jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang pada hari berkursus.

3.      Perlu memiliki kemudahan komputer dengan kelengkapan webcam (kamera/video) dan audio (bunyi) untuk mengikuti kursus ini.

4.     Kursus akan dijalankan sepenuhnya secara dalam talian melalui sesi ceramah dan aktiviti kumpulan (latihan amali).

5.     Peserta digalakkan berinteraksi seperti kelas bersemuka dengan mengemukakan soalan semasa sesi pembelajaran – audio & visual atau chat room.

6.      Mengekalkan adab tatasusila semasa penggunaan chat room.

7.      Membuat penilaian kursus  melalui pautan www.dtims.intan.my dan akan memperolehi Sijil Kehadiran Kursus pada hari terakhir kursus sekiranya memenuhi syarat kehadiran sekurang-kurangnya 80%.

Nota: Kursus ini tidak dikenakan bayaran.

Modul/Topik
Hari Pertama | 12/04/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Konsep Pengkomersialan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengenalan Kepada Harta Intelek
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengenalan Kepada Paten: Pendaftaran dan Proseduar
Hari Ke-2 | 13/04/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Paten Searching: Latihan Amali
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Harta Intelek (Bentuk-bentuk Penjanaan Pendapatan)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Harta Intelek (Bentuk-bentuk Penjanaan Pendapatan): Kajian Kes dan Aplikasi
Hari Ke-3 | 14/04/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pusat Pengembangan Teknologi : Technology Park Malaysia
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Path To Commercialisation (Sesi Perkongsian Pengalaman Pengkomersialan)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Lawatan Ke Pusat Pengkomersialan Technology Park Malaysia
Hari Ke-4 | 15/04/2022 | Jumaat
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Recall, Review and Reflect on IP and Commercialisation
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Recall, Review and Reflect on IP And Commercialisation