Carian Kursus

[ IEA0014 ] KURSUS PENGOPERASIAN PENGADUN VIDEO STUDIO [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Pengoperasian Pengadun Video merupakan salah satu elemen yang menentukan kejayaan sesuatu produksi Tv. Oleh itu pengetahuan dan kemahiran penggunaan peralatan pengadun video adalah perlu bagi menjayakan sesuatu program. Kursus ini diadakan bagi melahirkan petugas pengadun video  yang kompeten mengendalikan peralatan dan penggunaan teknik-teknik mengadun video mengikut pelbagai program berdasarkan piawaian industri penyiaran.

Objektif Kursus
  1. Meningkatkan kemahiran mengaplikasi konsep dan teknik pengoperasian pengadun video mengikut kategori program yang menepati piawaian penyiaran.
  2. Memperkaya serta memantapkan ilmu peserta dalam kemahiran teknik-teknik mengadun video mengikut kehendak program berdasarkan piawaian penyiaran.
Modul/Topik
Hari Pertama | 06/05/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Overview of the system.
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Import images, animations and video
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: DMEM & GMEM overview
Hari Ke-2 | 07/05/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Timeline menu structure
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Timeline Macros – Macro Assignment
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Macro Load
Hari Ke-3 | 08/05/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Practical using related skill and functions
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Practical using related skill and functions
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Practical using related skill and functions
Hari Ke-4 | 09/05/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Practical using related skill and functions
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Practical using related skill and functions
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Practical using related skill and functions