Carian Kursus

[ KCA0027 ] Kursus RBTCS: Excel and PowerPoint Productivity Hacks for Presenter [ Siri 1/2022 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini merujuk kepada kemahiran dan kaedah baru bagi meningkatkan produktiviti dan kecekapan menggunakan Microsoft Excel dengan menyimpan data dan menghasilkan laporan. Laporan tersebut seterusnya boleh digunakan di Microsoft PowerPoint untuk menghasilkan persembahan slaid yang mudah disiapkan dan mempunyai visual yang menarik.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan dan menggunakan fungsi Vlookup, Pivot Table di dalam Microsoft Excel dengan betul.
  2. Membina dashboard yang dinamik bersama dengan fungsi slicer di dalam Microsoft Excel.
  3. Mengintegrasikan dashboard di Microsoft Excel ke dalam Microsoft PowerPoint di dalam persembahan slaid.
Syarat Tambahan

PERINGATAN: Kursus ini akan dijalankan secara dalam talian (online). Peserta yang berjaya akan dimaklumkan melalui emel.

Modul/Topik
Hari Pertama | 05/07/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 1 : Simple Calculation
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 2: Pivot Table
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sambungan Modul 2
Hari Ke-2 | 06/07/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 3: Pivot Charts
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 4: Real Time Dynamic Dashboard in PowerPoint
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sambungan Modul 4
Hari Ke-3 | 07/07/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Module 5: SmartArt
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Module 6: Simple Animation & Transition
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Sambungan Modul 6