Carian Kursus

[ BZA0061 ] Kursus Pembacaan Berkesan [ Siri 1/2023 ]

Sinopsis Kursus

MEMBACA MERUPAKAN SUATU PROSES UNTUK MEMPEROLEHI ILMU DAN MAKLUMAT DENGAN MENGGUNAKAN DERIA DAN MINDA SAMA ADA MELALUI BAHAN-BAHAN BERCETAK ATAU MEDIA ELEKTRONIK. DERIA DAN MINDA YANG DICERNA DENGAN ILMU PENGETAHUAN HASIL PEMBACAAN AKAN MENJANA KEHIDUPAN MANUSIA YANG SENTIASA INGINKAN PERUBAHAN. ILMU YANG DIPEROLEHI AKAN MERANGSANG MINAT DAN NALURI UNTUK MENAMBAH ILMU PENGETAHUAN YANG LAIN SETERUSNYA AKAN TERBENTUK SATU BUDAYA MEMBACA DALAM KALANGAN PENJAWAT AWAM. 

Objektif Kursus
  1. 1) Mengenalpasti dan belajar untuk memecahkan tabiat membaca lama.
  2. 2) Mempelajari teknik meningkatkan kelajuan dan kefahaman membaca.
  3. 3) Mempelajari teknik mengingat bahan yang dibaca.
Syarat Tambahan

TERBUKA KEPADA GRED 11-48

Modul/Topik
Hari Pertama | 24/05/2023 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Konsep Kemahiran Membaca
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Tahap Bahan Bacaan & Amali
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kefahaman Bacaan & Amali
Hari Ke-2 | 25/05/2023 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Kepantasan Bacaan dan Amali
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Membaca Berkesan (Amali)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Teknik Mengingat Bahan Yang dibaca & Amali