Carian Kursus

[ UZA0069 ] Kursus Tips & Tricks : Pelupusan Aset Alih & Stok Kerajaan [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Sesi perkongsian ilmu amalan terbaik, termasuk tips & tricks dalam menguruskan pelupusan aset dan stok Kerajaan.

Objektif Kursus
  1. Memberi pendedahan akan kepentingan dan amalan terbaik bagi pelupusan aset alih & stok Kerajaan;
  2. Mewujudkan kesedaran kepada agensi Kerajaan agar tidak menyimpan aset alih dan stok yang tidak boleh digunakan atau tidak diperlukan; dan
  3. Mewujudkan kefahaman berkaitan tatacara dan kaedah pelupusan terbaik.
Syarat Tambahan

Keutamaan diberikan kepada Pegawai Aset, Pegawai Stor, Pemverifikasi Stor dan Urus setia Pelupusan Aset & Stok Kerajaan. 

Sasaran peserta di semua peringkat kategori skim dan perkhidmatan awam mulai gred 19 sehingga 48. Pemilihan peserta tertakluk kepada kriteria yang telah ditetapkan dan bersifat 'first come first serve basis'.

Modul/Topik
Hari Pertama | 25/09/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada objektif dan tatacara pengurusan pelupusan aset alih dan stok Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Justifikasi Pelupusan aset alih dan stok Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Kaedah-kaedah pelupusan aset alih & stok Kerajaan
Hari Ke-2 | 26/09/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Perincian kaedah dan amalan terbaik bagi pelupusan aset alih Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Perincian kaedah dan amalan terbaik bagi pelupusan stok Kerajaan