Carian Kursus

[ KFA0023 ] Kursus Trade Negotiation Skills: FTA on Services and Investment [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Untuk makluman tuan, kursus ini terbuka kepada penjawat awam bagi kumpulan pegawai Gred 41 sehingga 56 terutama yang terlibat dengan rundingan perdagangan. Pelaksanaan kursus ini merupakan inisiatif INTAN bagi memberi pendedahan kepada pegawai berhubung dasar dan isu-isu melibatkan Bab Perkhidmatan dan Pelaburan dalam FTA untuk memelihara kepentingan dan kedaulatan negara di meja rundingan antarabangsa.

Objektif Kursus
  1. Menyenaraikan dasar perdagangan perkhidmatan dan pelaburan yang diamalkan oleh Malaysia secara tepat selari dengan dasar perdagangan antarabangsa di bawah Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO)
    Outline the trade policies on services and investment adopted by Malaysia accurately in accordance with World Trade Organization‘s (WTO) global rules of trade between nations
  2. Mengenalpasti isu-isu di bawah Perjanjian Umum Perdagangan Perkhidmatan (GATS) dan Langkah-langkah Pelaburan Berkaitan Perdagangan (TRIMS) secara tepat berdasarkan prinsip-prinsip perdagangan Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO)
    Identify the issues under General Agreements on Trade in Services (GATS) and Trade-Related Investment Measures (TRIMS) accurately in accordance with World Trade Organization‘s (WTO) trade principles
Modul/Topik
Hari Pertama | 27/05/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan kepada Malaysia MADANI
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Introduction to Trade Related Investment Measures (TRIMS) and Investment Chapter in FTA
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Role Play Briefing
Hari Ke-2 | 28/05/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Approaches to Trade Negotiations in Services
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Text Negotiations
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Developing the Positive and Negative List
Hari Ke-3 | 29/05/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Investor-State Dispute Settlement (ISDS)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Services and Investments: Malaysian Experiences
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Role Play Session