Carian Kursus

[ TZA0052 ] Kursus Pengurusan Kenderaan Kerajaan [ Siri 3/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini khusus untuk penjawat awam yang menerangkan mengenai Tatacara Pengurusan Kenderaan Kerajaan yang sistematik dan betul berdasarkan kepada Pekeliling Perbendaharaan semasa yang berkuat kuasa. Semua Penjawat Awam yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam Pengurusan Kenderaan Kerajaan adalah digalakkan untuk menyertai kursus ini.  

Objektif Kursus
  1. Menerangkan proses penerimaan dan pendaftaran kenderaan jabatan yang baharu berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan WP 4.1 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan;
  2. Menerangkan proses pelupusan, kehilangan dan hapus kira kenderaan Jabatan berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan AM 2.1 - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan; dan
  3. Menerangkan proses semakan buku log kenderaan jabatan dengan betul dan tepat berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan WP 4.1 - Pengurusan Kenderaan Kerajaan.
Brosur/Dokumen
Syarat Tambahan

Peserta yang telah dipilih untuk menghadiri kursus bersemuka perlu mematuhi syarat-syarat tambahan berikut:

1.    Peserta perlu mendapatkan pelepasan daripada Ketua Jabatan terlebih dahulu sebelum menghadiri kursus;

2.   Sepanjang tempoh kursus dijalankan, peserta adalah diwajibkan untuk menghadiri sepenuhnya aktiviti yang telah ditetapkan. Ketidakhadiran sebanyak 20% daripada keseluruhan aktiviti kursus akan menyebabkan peserta TIDAK LAYAK untuk dianugerahkan sijil kehadiran kursus;

3.    Peserta kelainan upaya (OKU) atau mempunyai masalah kesihatan adalah diwajibkan untuk memaklumkan kepada urus setia kursus sebelum tarikh kursus;

4.    Makan pagi dan tengah hari sepanjang kursus akan disediakan oleh pihak INTIM;

5.    Buku program tidak akan dicetak mulai tahun 2021 selaras dengan dasar penjimatan INTAN. Edaran buku program akan dibuat secara dalam talian sahaja dan boleh dimuat turun melalui portal DTIMS;

6.    Tempat penginapan sepanjang kursus berlangsung di dalam INTAN Kampus Wilayah Timur adalah tidak disediakan;

7.    Sejumlah RM30.00 (tunai) akan dikutip dari setiap peserta sebagai yuran pendaftaran kursus pada hari pertama kursus. Resit rasmi akan dikeluarkan bagi membolehkan peserta membuat tuntutan semula daripada Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Institusi masing-masing. Sukacita kiranya tuan/puan dapat memberikan pengesahan kehadiran melalui dashboard pengguna (www.dtims.intan.my); dan

8.    Peraturan-peraturan semasa kursus akan dimaklumkan kepada tuan/puan pada hari pendaftaran.

Modul/Topik Muat Turun
Hari Pertama | 22/04/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pendaftaran, Taklimat Kursus dan Malaysia Madani
: Pengenalan Kepada Pengurusan Kenderaan Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pendaftaran Kenderaan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Pengurusan Pelupusan, Kehilangan dan Hapus Kira Kenderaan Kerajaan
Hari Ke-2 | 23/04/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pembelian & Penggunaan Bahan Api Kenderaan dan Sistem Bayaran Tol
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Pengurusan Buku Log Kenderaan Kerajaan
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal Penyelenggaraan Buku Log Kenderaan Kerajaan
Hari Ke-3 | 24/04/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penyelenggaraan Kenderaan dan Pengurusan Kemalangan Kenderaan Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Contoh-Contoh Penemuan Audit Berkaitan Pengurusan Kenderaan Kerajaan
: Penilaian dan Penutupan Kursus