Carian Kursus

[ UZA0044 ] Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA): Prinsip, Prosedur dan Amalan [ Siri 2/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini dilaksanakan untuk memberikan pendedahan kepada penjawat awam berkaitan dengan garis panduan, strategi, pendekatan dan langkah-langkah melaksanakan amalan Ekosistem Kondusif Sekdor Awam (EKSA) di jabatan kerajaan.

Objektif Kursus
  1. Menerangkan konsep Pelaksanaan Amalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)
  2. Mengaplikasikan kaedah Pelaksanaan Amalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) di Jabatan selaras dengan garis panduan yang telah ditetapkan.
Syarat Tambahan

 

  • Kursus ini akan dilaksanakan secara dalam talian (online).
  • Peserta mestilah mempunyai kelengkapan komputer/web cam/audio yang menyokong pembelajaran atas talian dan talian internet yang stabil untuk menyertai kursus ini dari tempat masing-masing. 
  • Kursus ini terbuka kepada semua penjawat awam dari gred 11 hingga 48.
  • Pemilihan peserta adalah berdasarkan keperluan tugas hakiki peserta dan had bilangan peserta bagi satu-satu jabatan/ agensi.
Modul/Topik
Hari Pertama | 02/09/2024 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: PENGENALAN KEPADA EKSA
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PANDUAN PELAKSANAAN EKSA DI JABATAN
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: (SAMBUNGAN) : PANDUAN PELAKSANAAN EKSA DI JABATAN
Hari Ke-2 | 03/09/2024 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: LATIH AMAL DAN PERBINCANGAN KUMPULAN (PEMBENTUKAN JAWATANKUASA)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PEMBENTANGAN KUMPULAN
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: LAWATAN PEMBELAJARAN
Hari Ke-3 | 04/09/2024 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: LATIH AMAL DAN PERBINCANGAN KUMPULAN (PENYEDIAAN GARIS PANDUAN)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: PEMBENTANGAN KUMPULAN