Carian Kursus

[ WZA0054 ] Kursus Pengurusan Aset Alih [ Siri 2/2022 ]

Sinopsis Kursus

Peserta-peserta akan didedahkan dengan prinsip-prinsip asas dan kaedah pengurusan aset alih yang berkesan sebagaimana ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan (Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan) dan peraturan-peraturan lain yang berkuatkuasa.  Peserta juga dapat meningkatkan kemahiran dalam proses dan aktiviti yang terlibat dalam pengurusan aset alih dan menerapkan kesedaran tentang pentingnya pengurusan aset alih yang cekap dan teratur.

Objektif Kursus
 1. Mengaplikasi pengetahuan yang diperolehi dalam meningkatkan kecemerlangan pengurusan aset alih di agensi masing-masing;
 2. Meningkatkan kemahiran dalam proses mengurus aset alih selaras dengan pekeliling baru : Tatacara Pengurusan Aset Alih; dan
 3. Berupaya mengurus dan memantau penggunaan aset kerajaan secara sistematik.
Syarat Tambahan

1. Pemillihan peserta kursus diutamakan kepada Pegawai Aset dan Pembantu Pegawai Aset.

2. Pemilihan peserta yang lain bedasarkan kriteria permohonan peserta memohon kursus ini.

Peserta perlu mematuhi syarat-syarat tambahan berikut sekiranya kursus ini akan dijalankan secara Dalam Talian.

 • Pautan link kursus akan diberikan kepada peserta tiga (3) hari sebelum bekursus. 
 • Memuat naik borang Kelulusan Ketua Jabatan dan melangkapi borang tersebut serta memuat naik maklum balas  borang pengesahan kehadiran dalam  DTIMS.
 • Peratus kehadiran peserta adalah 100% tanpa gagal;
 • Kamera telefon bimbit atau komputer perlu sentiasa dalam mod aktif yang menunjukkan imej hidup (live image) kehadiran peserta sepanjang kursus;
 • Menetapkan webcam pada mod ON semasa kursus berlangsung dan menetapkan mikrofon pada mod OFF sekiranya tidak digunakan;
 • Nama sebenar dan singkatan nama kementerian, jabatan atau agensi hendaklah dinyatakan;
 • Mendaftar masuk ke platform dalam talian yang telah ditetapkan tepat jam 8.30 pagi pada hari berkursus. 
 • Mengemukakan soalan dan maklum balas semasa sesi pembelajaran dengan mengangkat tangan sebelum menetapkan mikrofon pada mod ON atau taip melalui ruangan chat window;
 • Mengekalkan adab tatasusila semasa berinteraksi menerusi chat window. Beri laluan kepada penceramah/ peserta lain untuk turut berkongsi maklumat;
 • Memastikan bebas daripada aktiviti lain semasa mengikuti kursus. Sekiranya perlu menguruskan hal penting yang tidak dapat dielakkan, sila maklumkan kepada urus setia melalui ruangan chat window;
 • Membuat penilaian kursus melalui pautan http://www.dtims.intan.my bagi memperolehi Sijil Kehadiran Kursus pada hari terakhir kursus;
 • Muat turun e-sijil, nota dan pelbagai rujukan lain boleh dibuat selepas penilaian program diselesaikan; dan
 • Daftar kehadiran berkursus dalam sistem e-Latihan JPA (bagi penjawat awam yang berkaitan).
Modul/Topik
Hari Pertama | 25/07/2022 | Isnin
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan Pengurusan Aset (AM 1.1) dan Pendahuluan Aset Alih (AM 2.1)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penerimaan (AM 2.2) dan Pendaftaran (AM 2.3)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal 1
Hari Ke-2 | 26/07/2022 | Selasa
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Penggunaan, Penyimpanan & Pemeriksaan (AM 2.4)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Penyelenggaraan (AM 2.6) dan Pindahan (AM 2.7)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal 2
Hari Ke-3 | 27/07/2022 | Rabu
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pelupusan (AM 2.7)
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Kehilangan dan Hapuskira (AM 2.8)
SESI 3 : 02.30 Petang - 04.30 Petang
: Latih Amal 3
Hari Ke-4 | 28/07/2022 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Latih Amal 4
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Latih Amal, Refleksi, Penilaian Dan Penutupan Kursus