Carian Kursus

[ KFA0042 ] Kursus Perolehan Mampan Kerajaan [ Siri 1/2024 ]

Sinopsis Kursus

Kursus ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada peserta dalam melaksanakan perolehan hijau Kerajaan. Peserta juga akan diberikan pendedahan mengenai produk dan perkhidmatan hijau yang berada dalam pasaran tempatan.

Objektif Kursus
  1. Mengenal pasti maklumat-maklumat penting mengenai dasar, peraturan dan prosedur perolehan hijau Kerajaan yang sedang berkuat kuasa
  2. Mengenal pasti kriteria produk dan perkhidmatan hijau dalam pasaran tempatan
  3. Mengaplikasikan tatacara pengurusan perolehan hijau Kerajaan secara telus dan mampan berdasarkan Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling Perbendaharaan
Syarat Tambahan

Pemohon ialah pegawai awam gred 19 - 56 yang menguruskan perolehan Kerajaan.

Modul/Topik
Hari Pertama | 30/05/2024 | Khamis
Masa/Sesi Topik
SESI 1 : 08.30 Pagi - 10.30 Pagi
: Pengenalan dan Kaedah Perolehan Hijau Kerajaan
SESI 2 : 11.00 Pagi - 01.00 Petang
: Produk dan Perkhidmatan Hijau
: Pemantauan dan Pelaporan Perolehan Hijau Kerajaan
: Ke Arah Perolehan Mampan Kerajaan